תקנון אתר

אנו מודים לך על הכניסה אל האתר ועל התעניינותך. כניסה לאתר מהווה קבלת הסכמתך לתחולת התקנון בעת קריאה בתוכני האתר וכתיבה בפורום. 

אתר Libooks נועד לפרסום ושיווק ספרי הוצאת הספרים Libooks המשווקת ספרים במודל חדשני של קרא והעבר הלאה (להלן: "ההוצאה" וה-"אתר"). במסגרת מודל השיווק הייחודי, ספרי המהדורה הראשונה שיצאו לאור באמצעות ההוצאה יועברו בהשאלה בין הקוראים, בכפוף לתנאי תקנון זה. משכך, הבעלות בספרי המהדורה הראשונה נותרת אצל Libooks ואין מסירתם הלאה מהווה כדי 'הפקרה', כהגדרתה בסעיף 7 לחוק המטלטלין, התשל"א-1961. יובהר, אין הבעלות בספר למי המחזיק את הספר בפועל ואין הוא רשאי למכרו לצד ג', להפקירו, או לזנוח אותו על המדף.

המחזיק בספר – להלן : "הקורא", מסכים לפעול בשקידה סבירה כדי לקדם את מסעו של הספר בעולם, כמפורט בהקדמה לספר המהדורה הראשונה אותה הוא מחזיק.

ספרי ההוצאה מופקים עצמאית ע"י הסופרים וההוצאה מאפשרת פלטפורמה לשיווקם ושירותי סליקה עבור התמלוגים מהספר, ואין אחראית היא לתוכן הספרים, עיצובם וכיוצ"ב, אלא הסופר בלבד.

תשלום (פרגון)

הקורא רשאי לשלם עבור ההנאה שרכש מהספר או מהאתר באמצעות מערכת התשלומים באתר, כראות עיניו ובסכום שלא יפתח מסך של 15 ₪, בשל מגבלות העמלות השונות (להלן: "התשלום").

הקורא הראשון בספר ישלם דמי רצינות בעד הזכות לקבל את הספר כ'קורא ראשון' בסך 20 ש"ח

קבלת הספר באיסוף עצמי מחיפה בכתובת שתימסר לקורא הראשון – משלוח לבית הקורא יחויב בעלות השילוח בסך 20 ש"ח

ביטול עסקה יעשה עד 14 ימים ממועד התשלום ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. הודעה על ביטול עסקה יש לשלוח דרך הדיוור הישיר באתר בדף – צרו קשר.

התשלום מבוצע על ידי מערכת סליקה חיצונית ומאובטחת. בזמן התשלום הקורא יועבר לאתר סליקה חיצוני ויוחזר לאתר, פרטי התשלום לא נשמרים באתר. פרטי המשלם יישמרו לצרכי מס הכנסה והנפקת קבלה/חשבונית. חל איסור פלילי ליתן פרטים מזהים מזויפים ואין לעשות שימוש בכ"א שאינו שלך.

הקורא מצהיר כי הינו מעל גיל 18 ומחזיק בכרטיס אשראי שלו ובתוקף לצורך התשלום באתר זה.

 

הזמנת עותק מהמהדורה השניה

הזמנת עותק המהדורה השניה אפשרי במועד ובזמן שההוצאה תודיע על כך והודעה תישלח בהתאם לרשימת התפוצה של האתר. ניתן להירשם לרשימת התפוצה כאן. בעת פתיחת ההזמנה הרשמית לספרי המהדורה השניה, תימסר הודעה מפורטת על מחירם ודרך המשלוח שניתן להזמינם עד למועד כפי שיודיעו בבוא היום ובעזרת ה – (מקרה/מזל/אמונה/אנשים טובים או סתם נחמדים באופן יוצא מן הכלל וכיוצ"ב).

מהדורה דיגיטלית

ספרי ההוצאה זמינים לרכישה וקריאה באתר 'עברית' – לחצו כאן

קישורים חיצוניים

האתר עלול להכיל קישורים חיצוניים. ההוצאה אינה אחראית על פעולות שעשויות להתרחש בעת המעבר עבור הקורא.

זכויות יוצרים

הספרים, שיטת השיווק של ההוצאה, המידע באתר,  וכל המצוי בו לרבות התוכן, הגרפיקה, עיצוב האתר, הלוגו, השם וכיוצ"ב, שייכים, באופן מלא ובלעדי להוצאה ומהווים קניין רוחני שלה ושלה בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש בכל מידע מהמידע האמור מבלי קבלת הסכמה מראש ובכתב מההוצאה, לרבות הפצה, שימוש מסחרי, שכפול, סריקה, צילום מסך, או שימוש שלא כדין מכל סוג שהוא, כל העושה זאת, מפר את זכויות היוצרים של ההוצאה.

לשון הרע

המשתמש מתחייב שלא לפרסם כל דבר המהווה או עשוי להוות לשון הרע, אמירה פוגענית, גזענית, נוגדת את השוויון ושאר ערכי היסוד המקובלים. ההוצאה תסיר על פרסום כזה מיד כשיוודע לה אודות כך ותוך זמן סביר. לא יהא כדי פרסום כאמור או כזה העשוי להתפרש כך כדי לחייב את ההוצאה או מי מטעמה.  

מידע שנאסף על המשתמש

אתר זה עשוי לאסוף מידע על הנמצאים בו לצרכי סטטיסטיקה בלבד. המידע נאסף באמצעות 'עוגיות' העשויות להישמר במחשב. כך גם לגבי פרסום בפורום או בתגובות, מידע זה נשמר באתר ועשוי לשמש לפרסום. הקורא נותן הסכמתו לאמור.

רשימת תפוצה

הקורא יכול להירשם לרשימת התפוצה באתר ונותן הוא הסכמתו לשליחת דיוור ישיר באמצעים שהסכים לעם במילוי הטופס. הסרת מרשימת התפוצה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התש"א-1981, סעיף 17ו בפניה אל האתר בדואר האלקטרוני או דרך צרו קשר.

אזור שיפוט

אזור השיפוט במקרה של מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר זה או כל הקשור בו, תהא בסמכות בתי המשפט במחוז חיפה ובעיר חיפה בלבד ותחת החוק הישראלי, כמובן.

שמירת זכויות וחלוקה

להוצאה לאור הזכות, שיקול הדעת והסמכות הבלעדיים להפיץ את הספרים המודפסים וזאת ייעשה לפי שיקול דעתה וכפי החלטתה. ההוצאה לאור תפרסם מועד לפתיחת ההרשמה כקורא ראשון. אפשר להירשם בטופס ההרשמה כ'קורא ראשון' באתר ההוצאה על מנת להיכנס לרשימת המועמדים לקבלת הספרים ישירות מההוצאה. ההוצאה לאור מתחייבת למסור לפחות 50 ספרים בתנאי התקנון 

ההוצאה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מתקנון זה בכל עת וללא הגבלה.

לשון התוכן

השימוש בזכר/נקבה אקראי ואין בו כדי לרמז על מין המשתמש או לפגוע ברגשות הקורא, בין הביולוגי ובין הדקלרטיבי